02/Údržda sportovních trávníků

Hloubková aerifikace (Verti-draining)

foragro

Provzdušnění do hloubky 10 - 40 cm

Radikální hloubkové provzdušnění a uvolnění povrchu hřiště do hloubky 10 - 40 cm. Dochází tak ke zlepšení propustnosti pro vodu a ke vzniku bohatšího kořenového systému. Hloubková aerifikace je jedním z nejúčinnějších opatření pro podporu růstu trávníku, které je možné provést kdykoliv během vegetačního období, aniž by byl narušen hrací provoz hřiště.

Aerifikace

foragro
Aerifikace je součástí regenerace trávníku

Provzdušnění půdního profilu do hloubky 10 cm. Pomocí dutých hrotů vynáší na povrch "špunty" z travního drnu.

Dosev trávníku

foragro

Přísev trávního semene do stávajícího trávníku speciálním dosévacím strojem, který zapraví směs se semenem do vyřezaných žlábků (hloubka 1 cm). Zapravením se zvyšuje účinnost o 85 %.

Pískování

foragro

Rovnoměrné rozprostření písku pomocí pískovačky. Zlepší se tak fyzikální vlastnosti povrchové části vegetační vrstvy ve prospěch trav. Jedná se především o zvýšení obsahu půdního vzduchu.

Zatahování (smykování)

foragro

Je nutné provést z těchto důvodů:
- urovnání povrchu a rozhrnutí nerovností
- rozmělnění válečků zeminy a substrátu (hrotů) po provedení aerifikace

Vertikutace

foragro
Provádíme na jaře a na podzim

Prořezání trávníku a odstranění travní plsti svislým prořezáváním. Uvolněná plsť je odstraňována z trávníku vertikutačním strojem. Tímto zásahem se zvýší cirkulace vzduchu, rychlost průsaku vody a živin do vegetační vrstvy. Tak se omezí růst plevelů a podpoří se růst kořenů trav.

Odklízení sněhu

foragro

V případě nutnosti jsme schopni pomocí specialního pluhu odklidit sněhovou pokrývku na hřišti

Roto Knife

foragro

- Efektní a rychlý prořez
- Hloubka prořezu až 15 cm
- Rozrušení povrchu trávníku, částečné odstranění plsti
- Výrazné zlepšení distribuce vody a živin do spodních vrstev vegetačního substrátu
- Podpora rychlejší výměny vzduchu v kořenovém systému
- Dochází k nárůstu kořenové biomasy – zlepšení příjmu vody, živin – snížení závlahových dávek
- Zlepšení odvodu vody z povrchu – lze hrát i krátce po dešti
- Redukce výskytu chorob, řas a sinic – redukce nákladů na fungicidy
- Dekompakce utuženého půdního profilu
- Celkově zdravý a hustý travní drn

Shock Wave *** NOVINKA ***

foragro

Verti Cut *** NOVINKA ***

foragro

Rameno mulčovací *** NOVINKA ***

foragro

Dosev sečkou *** NOVINKA ***

foragro

Údržba a servis umělých ploch

foragro
V zimních měsících provádíme i úklid sněhu, umožňujeme tak maximálně využít sportovní plochy po celý rok.

Pro zachování požadovaných vlastností povrchu zejména fotbalových hřišť (podobnost s přírodní trávou, určitý stupeň absorpce nárazu, vodopropustnost) je potřeba provádět údržbu a servis. Jedná se o vyčištění plochy, vyčištění granulátu, provzdušnění, dekomprese plochy, doplnění granulátu, kartáčování a česání vláken plochy.Celý servis obnáší:

- Vyčištění plochy
- Vyčištění granulátového vsypu speciálním strojem Verti-Air
- Provzdušnění a dekomprese plochy
- V případě potřeby doplnění granulátu (proti úhradě)
- Překartáčování celé plochy rotačním kartáčem
- Kartáčování a učesání plochy trojúhelníkovým kartáčem

Dále nabízíme

foragro

- Chemické ošetření trávníku proti plevelům a chorobám
- Kapalné přihnojení během vegetace
- Hnojení hřiště - hnojení trávníku a prodej speciálních trávníkových hnojiv
+ kvalitní trávníkové substráty
+ upravená NPK hnojiva
+ dlouhodobě působící hnojiva
+ selektivní a totální herbicidy
+ fungicidy, podpůrné prostředky
+ univerzální trávníkové koberce
+ trávníkové koberce pro sport
...
Rovněž sestavujeme plán hnojení.

Komunální služby

foragro

- Odvoz materialu, suti kontejnerem v oblasti Rakovníka
- Údržba travnatych ploch mulčováním a příkopovým mulčovačem
- Další údržba travnatých ploch
- Ke komplexní údržbě travnatých ploch využíváme trávníkové substráty, hnojiva, herbicidy i ekologické podpůrné prostředky